Toimintaterapiaa asumispalveluyksikössä

Yksi ohjaajamme on toimintaterapeutti (AMK).

Toimintakykyä vahvistavia menetelmiä voivat olla esimerkiksi fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen harjoittelu arjen toimintojen avulla (kodinhoito, asiointi) sekä  itsestä huolehtimisen lisääntyminen, harjoittelemalla itsetuntemus-  ja tunnetaitoja  yksilö- tai ryhmämuotoisesti.

Asukkaallamme on mahdollisuus saada asumispalvelujakson aikana yksilöllinen toimintamahdollisuuksien arviointi ja sekä tarvittaessa lausunto voimavaroista ja toimintakyvyn haasteista.