Qualitor Oy on myöntänyt 17.12.2009 sertifikaatin, joka varmentaa, että Vehkoonranta Oy:n laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset ja se on siirretty ja sertifioitu Vehkoon asunnoille.

Sertifikaatti sisältää mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelu- ja tukiasuntotoiminnan. Laatukäsikirjan suunnitelmallinen laatiminen aloitettiin keväällä 2005 yhdessä asumispalveluyksikön työntekijöiden kanssa. Laatukäsikirjassa on käsitelty mm. toiminnan perustehtävää, arvoja, palautejärjestelmää, tiedonkulkua ja dokumentointia.

Myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Sertifioinnin yhteydessä tehdään seuranta -auditiointisuunnitelma kolmen vuoden jaksolle. Näin varmistetaan, että organisaation toiminta jatkuu standardin vaatimusten ja omien kirjattujen menettelytapojen mukaisesti. Näiden auditiointien lisäksi asumispalveluyksikössä tehdään vuosittain kaksi sisäistä auditointia toiminnan kehittämiseksi.