Toimintaterapia

Toimintaterapia sisältyy tällä hetkellä asiakasmaksuun ja on joko yksilö- tai ryhmämuotoista.

Sekä yksilö- että ryhmämuotoisessa toimintaterapiassa asetetaan tavoitteet OSA-toimintamahdollisuuksien itsearviointilomakkeen avulla muutostärkeysjärjestykseen yhdessä asukkaan kanssa. Toiminnot valitaan vastaamaan asukkaan tavoitteita.

Ryhmissä käsitellään ja harjoitellaan muun muassa tunnetaitoja. Itsestä ja kehon hyvinvoinnista huolehtimista harjoitellaan tekemällä erilaisia rentoutusharjoituksia. Lisäksi pohditaan terveellistä ravitsemusta ja harjoitellaan kaupassa asiointia, ruoanvalmistusta sekä jälkien siivousta.

Yksilömuotoisissa terapioissa on toimintoina muun muassa vaatehuoltoa, kaupassakäyntiä, ruoanvalmistusta, autossa matkustamista, henkilökohtaisten asioiden hoitamista, valokuvausta sekä pienimuotoisia kädentaitoja vahvistavia toimintoja.

Terveydenhuollon lupa

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat, kotisairaanhoito, terapeuttinen toiminta ja laboratorionäytteiden otto.

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Vehkoonranta Oy on hyväksytty palveluntuottajana Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa 2019-2022. Kelan hyväksymänä kuntoutusmuotona on nuorten ja aikuisten yksilömuotoinen toimintaterapia. Toimintaterapian asiakas voi olla itsemaksava tai Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutettu. Toimintaterapiasta on oma laadunvalvontajärjestelmä.