Vehkoon asumispalvelulta on mahdollista ostaa koulutus- ja ohjauspalveluita. Koulutus- ja ohjauspalveluista saat lisätietoja numerosta 040 596 7617.

AVEKKI

Avekki koulutus keskittyy väkivallan ehkäisyyn ja sen hallintaan. Kohderyhmänä on ensisijaisesti sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevät, mutta se on sovellettavissa myös palvelu-, koulutus- ja turvallisuusaloille. AVEKKI – koulutuksen tavoitteena on taata eri ammatissa työskenteleville riittävät tiedot ja taidot väkivaltaisen potilaan/asiakkaan ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen.  Avekin painopiste on väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyssä. Mallissa otetaan huomioon asiakkaan ammatillinen, arvostava ja kunnioittava kohtaaminen, kivuttomuus jouduttaessa käyttämään fyysistä rajoittamista sekä väkivaltatilanteiden turvallisuus- ja työsuojelunäkökulma. Työyhteisöllä tulee olla yhtenäinen käsitys väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisesta ja tilanteen hoitamisesta.

12 tunnin koulutus lataa tiedosto 
24 tunnin koulutus lataa tiedosto
tai erikseen asiakkaan toiveiden mukaan suunniteltuja koulutuksia.

SosTer turvakorttikoulutus

SosTer turvakorttikoulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hallinnoima koulutusjärjestelmä, joka on suunniteltu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Koulutus (8h) antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteissa. Kortin voimassaoloaika on viisi vuotta. 

Päihdekoulutus ja yhteiskuntatieteellisten aineiden koulutus 

päihteet
päihderiippuvuus ja sen kehittyminen
päihdekuntoutujan kohtaaminen, vuorovaikutus ja asenteet
psykososiaalisen päihdetyön menetelmät ( mm. muutoksen vaihemalli, motivoiva haastattelu, ratkaisukeskeinen lähestymistapa)
yksilöllisesti suunniteltu ja kohdennettu päihdetyön koulutus 

Yhteiskuntatieteellisten aineiden koulutus

Koulutusta mm. seuraavista alueista:

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
sosiaalinen toimintakyky ja ylläpitäminen
yhteiskuntatieteellinen näkemys perheeseen

Ohjauspalvelut: 

työnohjaus
tukiasumiseen liittyvät erityiskysymykset
intialainen päänhieronta